Ansökan

För att lämna intresseanmälan om att få en plats på Vildingen kan ni kontakta vår köansvarige förälder och meddela att ni är intresserade eller fylla i nedanstående formulär.

Köansvarig: Frida, tele 0738-954276

OBS! Tyvärr fungerar det bara att ställa ett barn i kö via formuläret för tillfället.

Barn

Barnets namn
Barnets adress
Kryssa för att sätta ytterligare ett barn i kö.

Syskon

Barnets namn
Barnets adress

Vårdnadshavare 1

vårdnadshavare 1 namn
Telefonnummer

Kryssa för ifall banet bara har en vårdnadshavare.

Vårdnadshavare 2

vårdnadshavare 2 namn
Observera att det måste vara olika mailadresser till vårdnadshavare 1 och 2.
Telefonnummer
Föräldrarna ej sammanboende, adressen ovan är

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter
Jag är medveten om att de personuppgifter jag frivilligt förser Föräldrakooperativa förskolan Vildingen med kommer att behandlas av köansvarig och förskolechef under tiden barnet står i vårt kösystem. Uppgifterna raderas efter ett år. Vill jag behålla min köplats måste jag uppdatera min ansökan.
Fick ni tips om Vildingen någonstans ifrån?