Personal

Personal som är anställd på vildingen

  • Maja Stridh, Förskolerektor
  • Joping Ly, förskollärare
  • Lioudmilla Gustafsson barnskötare
  • Kristian Olsen, Medhjälpare till barnskötare
  • Saga Tauriainen, kock och barnskötare