Välkommen till föräldrakooperativa förskolan Vildingen

Vildingen är en förskola som drivs av ett föräldrakooperativ. Vildingen är en KRAV-märkt förskola med miljöinrikning. Vår målsättning är att:

  • Barnen ska utveckla kunskaper och färdigheter utifrån mognad och ålder. Med barnet i centrum vill vi främja dess lek, fantasi och kreativitet för att göra lärandet så lustfyllt som möjligt.
  • Barnen ska lära sig medkänsla och respekt för andra människor.
  • Den pedagogiska verksamheten utgår ifrån barnens tankar, behov och intressen.
  • Alla barn ska känna delaktighet i verksamheten och lära sig att känna ansvar för sina handlingar.
  • Lära känna djur och natur och får möjlighet till praktisk kunskap för att kunna leva miljövänligt och bidra till en hållbar utveckling.
     

På förskolan finns 18 barn i åldern 1-5 år