Trygg ledning

På Vildingen har vi en närvarande rektor som aktivt arbetar på förskolan. Det ger oss trygghet och en stark ledning som är tillgänglig för både barn och föräldrar. Vi är stolta över vår låga personalomsättning och att vi alltid prioriterar våra egna dedikerade medarbetare. Vi tar aldrig in främmande vikarier för att säkerställa kontinuitet och stabilitet i barnens vardag.

Följ barnens utveckling

På Vildingen värderar vi föräldrarnas delaktighet och inflytande i verksamheten. Som förälder får du en stor insyn i vår verksamhet och har möjlighet att påverka och forma förskolans framtid. Genom vår app Tyra får du dagliga uppdateringar om ditt barns aktiviteter och kan vara med på deras dagliga äventyr genom bilder och berättelser.

Vi älskar att vara ute!

Vår skolgård är en mysig plats för lek och lärande. Här får barnen utrymme att utforska, använda sin fantasi och skapa minnesvärda stunder tillsammans. Varje torsdag ger oss ut på utflykter, ibland mindre och ibland större äventyr. Vi tror på att ge våra barn möjligheten att utforska världen utanför förskolans väggar.


Med miljön i fokus

Vi tar ansvar för vår miljö och strävar efter att lära barnen att ta hand om den. Vår förskola har en tydlig miljöinriktning där barnen får lära sig att älska och respektera vår miljö, naturen och varandra. Genom att vara medvetna om hållbarhet och miljövård skapar vi en stark grund för framtida generationer. Maten på Vildingen lagas från grunden på plats av vår kock.

Vi tror på att ge våra barn näringsrik och hälsosam mat som stödjer deras välmående och utveckling.

En dag på Vildingen


6.30 Förskolan öppnar

8.30 Frukost

9.00 Temaaktivitet

10.00 Utevistelse

11.10 Samling

11.30 Lunch

12.10 Sovvila/vila med saga

12.45 Fri lek/ temaaktivitet

14.00 Samling med saga, en lek eller några sånger

14.30 Mellanmål 

15.00 Utevistelse och/eller temaaktivitet

16.30 Fruktstund

17.00 Förskolan stänger

Bli en Vilding!


Välkommen till föräldrakooperativet Vildingen - en plats där ditt barns välmående och utveckling står i fokus. Tillsammans skapar vi en trygg och kärleksfull miljö där varje barn får möjlighet att växa och utvecklas. Vi ser fram emot att välkomna er till vårt varma och engagerade gemenskap!